ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 831/τ.Β΄/9-3-2018.

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ