ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Roumia Ahmed

Αποστολόπουλος Κώστας

Βασιλακάκης Μιχάλης

Βέννου Κωνσταντίνα

Γεωργακόπουλος Σπυρίδων

Γιαχούδης Νικόλαος

Δραγουμάνος Σταμάτης

Ζάρδα Ιωάννα

Ζάχος Γεώργιος

Καπούλα Γεωργία

Κοκκίνου Ευδοξία

Κότταρη Κωνσταντίνα

Κουτσούγκουλος Ιωάννης

Μεϊμάρης Μάριος

Μιχελάκος Ιωάννης

Μυριδάκης Δημήτριος

Νέγκας Δημήτριος

Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Παπαϊωάννου Γεώργιος

Πασιάς Απόστολος

Πετασάκης Ιωάννης

Πετρινός Τριαντάφυλλος

Πηγαδάς Βασίλειος

Ραζής Γεράσιμος

Ροζακέας Κωνσταντίνος

Ταμπόσης Ιωάννης

Τεγούση Ναυσικά

Χιοκτούρ Βασίλειος

Χριστοπούλου Στέλλα

Χριστοπούλου Χρυσοβαλάντου