ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το μάθημα της Πέμπτης 13-12-2018 θα πραγματοποιηθεί από τις 18.00-20.00. Παρακαλούνται οι φοιτητές να ανατρέξουν στο e-class για σχετική ενημέρωση αναφορικά με το περιεχόμενο, τον σκοπό και τις δράσεις αυτής της μετατροπής. 

Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Σημαντικό: