ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (2007-2013) και του Επιχειρισιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΔΒΜ) και της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων» λειτουργεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος για το Τμήμα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Πλαγιανάκος, ενώ Ιδρυματική Υπεύθυνη είναι η Καθηγήτρια Δόμνα Κακανά. Η πράξη  συγχρηματο­δοτεί­ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα της Πρακτικής μπορείτε να βρείτε στον επικαιροποιημένο Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και στο επίσημο site του κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Βόλου pa.uth.gr και στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

Διευκρινήσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Στοιχεία Διοικητικού Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης :

Καλλιάρας Δημήτρης

Τηλ: 24310 47011 (9:00-15:00)

6974531914, 6987178611

Mail: jimkalliaras [at] yahoo.gr