ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ο Γραμματέας του Τμήματος προΐσταται του προσωπικού της γραμματείας του Τμήματος και είναι αρμόδιος και υπεύθυνος έναντι του προϊσταμένου προέδρου του για την εύρυθμη λειτουργία της γραμματείας του. Ενημερώνει για την ισχύουσα νομοθεσία, τις συνεδριάσεις, καθώς και για κάθε νομικό και γενικό διοικητικό θέμα που ανακύπτει.

Η γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι :

Παπασιοπούλου 2-4 Λαμία

ΤΚ 35131

Τηλέφωνο 22310-66900

Fax 22310-66939

E-mail:  g-dib[at]dib.uth.gr