Ηλίας Τσώνος, Ε.Τ.Ε.Π.
Τηλέφωνο+30 22310 66906
E-mailitsonos[at]ucg.gr
Μαθήματα
Λογική Σχεδίαση (2ΚΠ04)