Μέλη Δ.Ε.Π.

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο
Βασίλης Πλαγιανάκος Αναπληρωτής Καθηγητής Υπολογιστική Νοημοσύνη
Παντελής Μπάγκος Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοπληροφορική και Βιοστατιστική
Δημήτριος Ιακωβίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Μαρία Αδάμ Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Θεωρία Πινάκων
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο
Ευριπίδης Μάρκου Επίκουρος Καθηγητής Αλγοριθμική θεωρία κατανεμημένων υπολογισμών
Χάρης Σανδαλίδης Επίκουρος Καθηγητής Ασύρματα οπτικά δίκτυα ευρείας ζώνης
Κωνσταντίνος Δελήμπασης Επίκουρος Καθηγητής Ιατρική πληροφορική
Γεώργιος Γκούτος Επίκουρος Καθηγητής Βιοπληροφορική
Βασίλειος Δρακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γραφικά - Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή
Αθανάσιος Κακαρούντας Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Θανάσης Λουκόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Λογισμικό για συστήματα υψηλών επιδόσεων
Ιωάννης Τριανταφύλλου Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική