1
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
Αγγλικά Ι 1ΞΓ01 Μπατσίλα Μαριάνθη
Βιοχημεία και Φυσιολογία 1ΚΒ06 Μπράλιου Γεωργία
Γραμμική Άλγεβρα 1ΚΠ02 Αρετάκη Αικατερίνη
Εισαγωγή στην Πληροφορική 1ΚΠ04 Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1ΚΠ03 Τασουλής Σωτήριος
Μαθηματική Ανάλυση Ι 1ΚΠ01 Μαρία Αδάμ
Φυσική 1ΚΠ05 Αλέξανδρος Βάβουλας
2
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
Αγγλικά ΙΙ 2ΞΓ01 Μπατσίλα Μαριάνθη
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 2ΚΠ03 Δημήτριος Ιακωβίδης
Βιολογία Ι 2ΚΒ05 Μπράλιου Γεωργία
Διακριτά Μαθηματικά 2ΚΠ02 Βασίλειος Δρακόπουλος
Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία 2ΚΒ06 Κωνσταντίνος Δελήμπασης
Λογική Σχεδίαση 2ΚΠ04 Αθανάσιος Κακαρούντας
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ 2ΚΠ01 Μαρία Αδάμ
3
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
Αγγλική Ορολογία στην Πληροφορική 3ΞΓ01 Μπατσίλα Μαριάνθη
Αρχές Ηλεκτρονικής 3ΚΠ03 Νικόλαος Βαϊόπουλος
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3ΚΠ04 Αθανάσιος Κακαρούντας
Βιολογία ΙΙ 3ΚΒ05 Κοντού Παναγιώτα
Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής 3ΚΠ02 Ιωάννης Τριανταφύλλου
Προχωρημένος Προγραμματισμός 3ΚΠ07 Θανάσης Λουκόπουλος
4
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική 4ΞΓ01 Μπατσίλα Μαριάνθη
Βιοστατιστική 4ΚΒ06 Ιωάννης Τριανταφύλλου
Δίκτυα Υπολογιστών 4ΚΠ01 Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Δομές Δεδομένων 4ΚΠ02 Ευριπίδης Μάρκου
Λειτουργικά Συστήματα 4ΚΠ03 Θανάσης Λουκόπουλος
Σήματα και Συστήματα 4ΚΠ04 Κωνσταντίνος Δελήμπασης
5
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
Ανάλυση Πινάκων 5ΕΠ11 Μαρία Αδάμ
Ανατομία και φυσιολογία 5ΕΒ11 Παπανάγνου Γεώργιος
Αριθμητική Ανάλυση 5ΕΠ10 Βασίλης Πλαγιανάκος
Βάσεις Δεδομένων 5ΚΠ01 Θανάσης Λουκόπουλος
Βιοπληροφορική Ι 5ΚΒ04 Παντελής Μπάγκος
Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 5ΚΠ02 Χάρης Σανδαλίδης
Θεωρία Υπολογισμού 5ΕΠ08 Ευριπίδης Μάρκου
Μικροεπεξεργαστές 5ΕΠ09 Αθανάσιος Κακαρούντας
Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας & Κωδίκων 5ΕΠ03 Χάρης Σανδαλίδης
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου 5ΚΠ06 Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων 5EΒ03 Δημήτριος Ιακωβίδης
6
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 6ΕΠ05 Ευριπίδης Μάρκου
Αναγνώριση Προτύπων 6ΕΠ02 Βασίλης Πλαγιανάκος
Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων 6ΚΒ06 Δημήτριος Ιακωβίδης
Ανάλυση Συστημάτων 6ΕΠ06 Τζουραμάνης Θεόδωρος
Βιοπληροφορική ΙΙ 6ΕΒ05 Παντελής Μπάγκος
Γραφική Υπολογιστών 6ΚΠ07 Βασίλειος Δρακόπουλος
Ειδικά Θέματα Ανατομίας και Φυσιολογίας 6ΕΒ10 Παπανάγνου Γεώργιος
Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών στη Βιοϊατρική 6ΕΠ08 Αθανάσιος Κακαρούντας
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 6ΕΠ03 Αρετάκη Αικατερίνη
Τεχνολογία Ιατρικού Εξοπλισμού 6ΕΠ09 Νικόλαος Βαϊόπουλος
Ψηφιακές Επικοινωνίες 6ΕΠ07 Αλέξανδρος Βάβουλας
7
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή 7ΕΠ04 Βασίλειος Δρακόπουλος
Βιολογία Συστημάτων 7ΕΒ17
Γενετική Επιδημιολογία 7ΕΒ09 Μπράλιου Γεωργία
Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής 8ΕΒ10 Κοντού Παναγιώτα
Θεωρία Γραφημάτων 7ΕΠ02 Ευριπίδης Μάρκου
Κρυπτογραφία 7ΕΠ11 Γεώργιος Σπαθούλας
Μορφοκλασματική και Υπολογιστική Γεωμετρία 7ΕΠ12 Βασίλειος Δρακόπουλος
Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Υγείας 7ΕΒ08
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι 7ΕΒ18 Παρίσης Γάλλος
Στατιστικός 'Ελεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστία Συστημάτων 7ΕΠ14 Ιωάννης Τριανταφύλλου
Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης 7ΕΒ13 Κωνσταντίνος Δελήμπασης
Συστήματα Στήριξης Ιατρικών Αποφάσεων 7ΕΒ05 Δημήτριος Ιακωβίδης
Τεχνητή Νοημοσύνη 7ΕΠ01 Τασουλής Σωτήριος
Τεχνολογία Λογισμικού 7ΕΠ16
Τηλεϊατρική 7ΕΒ19
Υπολογιστική Όραση 7ΕΠ10 Κωνσταντίνος Δελήμπασης
8
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα 8ΕΠ20
Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματα 8ΕΠ16 Χάρης Σανδαλίδης
Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών 8ΕΠ14 Γεώργιος Σπαθούλας
Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Συστήματα Υπολογιστών 8ΕΠ03 Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 8ΕΠ12 Αθανάσιος Κακαρούντας
Ειδικά Θέματα Βιοηθικής και Μεθοδολογία της Έρευνας 8ΕΒ08
Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής 8ΕΒ15
Ειδικά Θέματα Κατανεμημένου Προγραμματισμού 8ΕΠ18 Θανάσης Λουκόπουλος
Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 8ΕΒ09 Μπράλιου Γεωργία
Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας 7ΕΒ15 Κοντού Παναγιώτα
Εξελικτικοί Αλγόριθμοι 8ΕΠ17
Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου 8ΕΠ01 Βασίλης Πλαγιανάκος , Τασουλής Σωτήριος
Θεωρία Γλωσσών 8ΕΠ13
Μέθοδοι Προσομοίωσης 8ΕΒ07 Ιωάννης Τριανταφύλλου
Οικονομική της Υγείας 8ΕΒ06
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ 8ΕΒ19 Παρίσης Γάλλος
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική 8ΕΒ11 Χάρης Σανδαλίδης
11
Όνομα Κωδικός Διδάσκων
Γενική Παιδαγωγική 0ΕΠ02 Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη
Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη ΕΥ573
Διδακτική της Πληροφορικής 0ΕΠ03 Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη
Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές βάσεις της Εκπαίδευσης ΕΥ571
Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης ΕΥ673
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 0ΕΠ05
Εξελικτική Ψυχολογία ΕΥ672
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 0ΕΜ05
Κοινωνιολογία της Επαίδευσης 0ΕΠ01 Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη
Πρακτική άσκηση 0ΕΜ09
Πρακτική Άσκηση– Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΥ871
Πρακτική Άσκηση– Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΥ771
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 0ΕΠ04 Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη