Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική (4ΞΓ01)
Διδάσκων : Νταφοπούλου Ευαγγελία
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο4
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS2
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Το μάθημα χωρίζεται σε δύο επιμέρους μέρη: το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στην αγγλική γλώσσα για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (για τους φοιτητές της Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής) και το άλλο θα επικεντρωθεί στις βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο. Τα μαθήματα Αγγλικών για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για τους φοιτητές της Πληροφορικής, Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα Αγγλικά IV θα ασχοληθεί με θέματα που σχετίζονται με τη Βιοιατρική και Βιοπληροφορική επιστήμη μέσα από ακαδημαϊκά κείμενα, ιστοσελίδες και επιστημονικά άρθρα. Σκοπός του δεύτερου μέρους του μαθήματος αυτού είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις βασικές αρχές αλλά και πιο πρακτικά ζητήματα, όπως η προετοιμασία μιας ομιλίας, η επιλογή του θέματος, η σύνταξη της περίληψης, η σύνθεση της ομιλίας, αλλά και η τελική παρουσίαση. Όλα τα παραπάνω εξασκούνται και αναλύονται πρακτικά μέσα από την ανάλυση αυθεντικών ομιλιών έμπειρων ομιλητών και τη χρήση αυθεντικών αποσπασμάτων (με θέματα σχετικά με τη Βιοϊατρική Τεχνολογία και την Βιοπληροφορική).
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Εξοικείωση με ένα ευρύ φάσμα ειδικού ακαδημαϊκού λεξιλογίου στο χώρο της Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής Επιστήμης
  • Εξοικείωση με δεξιότητες και στρατηγικές παραγωγής προφορικού λόγου
  • Κατανόηση αυθεντικών ομιλιών και αποσπασμάτων διαλέξεων (με θέματα σχετικά με τη Βιοϊατρική Τεχνολογία και την Βιοπληροφορική).
  • Προετοιμασία και παρουσίαση προφορικών παρουσιάσεων
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • ORAL PRESENTATIONS: THEORY AND PRACTICE, ΜΑΧΙΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, Ε.&Δ.ΑΝΙΚΟΥΛΑ-Ι.ΑΛΕΞΙΚΟΣ ΟΕ, 1η έκδ./2008, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
  • Prepare & Practice for the TOEFL iBT Student's Book (with key), Evans Virginia, Dooley Jenny, Zeter Jeff, EXPRESS PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 1η έκδ./2010, ΑΘΗΝΑ
Τρόπος Εξέτασης
Τελική Εξέταση = 100%. Προφορική Παρουσίαση μέσω συνεχούς αξιολόγησης= 100%
Υλικό
http://eclass.uth.gr/eclass/courses/DIB154/index.php